kočka Tesa, náš nový pacient

Kočka Tesa nám byla předána nálezkyní 19.března. Vyhublá, dehydratovaná, zesláblá, s obrovským abscesem na hlavě se nekoordinovaně pohybovala v okolí OD Tesco v Rosicích. Byl u ní diagnostikován rozsáhlý tumor v retrofaryngeální oblasti s masivním hnisavým procesem a rozpadem měkkých tkání i kostí v oblasti čelisti. Bohužel její stav byl natolik vážný a neslučitelný se životem, že nebylo jiné cesty, než kočičce pomoci od utrpení provedením euthanasie.

Tesa Tesa Tesa Tesa