kocour Fredy, náš nový pacient

Dne 6. listopadu nám byl předán osmiměsíční kocour Fredy s nekrotickým devastačním poraněním levé pánevní končetiny a otevřenými ranami na levé přední končetině. Z tohto důvodu bylo nutné přistoupit k chirurgickému zároku a to amputaci postižené nohy a sešití ran na přední tlapce.

Fredy má to štěstí, že je v dobré kondici a díky včasnému zákroku a léčbě se velice rychle zotavuje.

Fredy Fredy Fredy Fredy