kocour Frk, náš nový pacient

Od 24. ledna je naším novým pacientem dvouletý kastrovaný kocour Frk. Ten den se objevil přede dveřmi čekárny a opakovaně vcházel dovnitř, jakmile někdo otevřel a poté odmítal odejít. Prostě potřeboval pomoc a sám si pro ni přišel. Tak jsme Frka vzali pod naše ochranná křídla a poskytli mu potřebnou péči a léčbu. Přišel právě včas, byl vyčerpaný, vyhublý, vyhladovělý a tak silně nachlazený, že nemohl pořádně dýchat a natož mňoukat. Také jsme u Frka provedli testy na FIV a FeLV s negativními výsledky.

Frk je trpělivý a vzorný pacient. Zlepšení jeho zdravotního stavu na sebe nedalo dlouho čekat. Den ode dne je na tom lépe. A teď dokonce víme, že umí i mňoukat.

Jakmile se uzdraví, bude moci jít do nového domova. Pokud si tohoto pohodového mazla adoptujete, získáte v něm skvělého společníka.

Frk Frk