kocour Jaroušek, náš nový pacient

Dne 25.července jsme přijali do péče zraněného kocourka Jarouška z LOZ (Ligy na ochranu zvířat) z Kutné Hory. Kocourek byl převzat ve velmi špatném zdravotním stavu. Výrazně vyhublý, anemický, se starou mnohočetnou frakturu levé pánevní končetiny, která je nefunční a zdeformovaná. Po podrobnějším vyšetření bylo přistoupeno k její amputaci. Jaroušek je nyní v rekonvalescenci.

Jaroušek Jaroušek