kocour Peri, náš nový pacient

Z útulku Kočičí oči z Kolína k nám byl přivezen čtyřměsíční kocourek Peri po úrazu pánve, jejímž následkem byla obrna pánevních končetin a přetrvávající inkontinence.

Peri Peri