Poděkování

Náš dík patří panu Šmerdovi a kolektivu za finanční sbírku na léčbu kocourka Leoše.