Poděkování

Děkujeme slečně Slámové a slečně Matejové za finanční a materiální dary pro naše pacienty.

Dary Dary