Poděkování

Děkujeme mnohokrát kolektivu prodejny chovatelských potřeb SUPER ZOO v Ivančicích za uspořádání Vánoční sbírky pro naše svěřence a pacienty a za dary všem lidem, kteří do sbírky přispěli.

Vánoční sbírka pro KOZ Vánoční sbírka pro KOZ Vánoční sbírka pro KOZ Vánoční sbírka pro KOZ