Poděkování

Naše poděkování patří manželům Šturmovým za uspořádání sbírky pro svěřence a pacienty Klubu ochránců zvířat a všem, kteří svými dary do sbírky přispěli.

Sbírku nám předali osobně za doprovodu Ketynky, naší bývalé svěřenkyně.

Sbírka manželé Šturmovi s Ketynlou