Poděkování

Náš velký dík patří Nadaci na ochranu zvířat a agentuře Pluto Production, která dala vzniknout akci Pomozte naplnit misky v útulcích. Současně děkujeme Nikole Černé a Gabriele Mikeskové za pomoc při organizování sbírky v prodejně Albert na ulici Vídeňské v Brně.

Poděkování samozřejmě patří také všem, kteří svými nákupy do sbírky přispěli.

 

Sbírka