Poděkování

Naše díky patří všem skvělým lidem, kteří přispěli do Vánoční sbírky pro pacienty KOZ o.,p.,s. prostřednictvím Slevomatu.

vánoce