Poděkování a přání

Děkujeme všem štědrým a laskavým lidem za finanční a materiální dary, kterými přispěli v letošním roce na péči a léčbu pacientů a svěřenců KOZ o.p.s.

Budeme potěšeni, když nám zůstanete nakloněni i v nadcházejícím roce 2019.

Přejeme Vám krásné vánoční svátky a v novém roce štěstí, zdraví, pohodu a splněná přání.