poděkování paní Pavle Šanderové

Děkujeme za materiální sbírku pro naše zvířecí pacienty a svěřence. Sbírka proběhla ve firmě IBM Global Services Delivery Center Czech Republic, s.r.o.

Této pomoci si velice vážíme.