Poděkování za dary

Naše poděkování patří žákům 7.B ze ZŠ v Rosicích. Žáci Václav Vysloužil a Jan Šindler osobně předali krmivo koupené ze sbírky, kterou zorganizovali. Je potěšující, že i takto mladým lidem není život našich svěřenců lhostejný.

Dary