Poděkování za rok 2022

Rok 2022 je u konce a věříme, že rok 2023 nám otevře dveře do lepšího světa bez násilí a nenávisti, bez krizí a strachu z nejistoty. Chceme Vám popřát krásné a veselé vánoční svátky, do nového roku jen to nejlepší, moře zdraví a šťastně strávené chvíle v kruhu svých nejbližších. Naše poděkování patří všem našim stálým i příležitostným příznivcům, kteří i v této neklidné době nezanevřeli na naše pacienty a svěřence a podali nám pomocnou ruku formou materiálních i finančních darů.

Přání