Poděkování žákům ZŠ Krásného v Brně

Naše velké poděkování patří žákům druhého stupně ZŠ na ulici Krásného v Brně z kroužku KAO (Kroužek aktivního občanství). Díky jejich skvělému nápadu zorganizovat a uspořádat vánoční sbírku a prodejní výstavu jejich vlastních výrobků ve prospěch Klubu ochránců zvířat se podařila vybrat částka přesahující pět tisíc korun. Děti společně s vedoucí kroužku paní Denisou Sochatzi, která je v této činnosti podporuje, nám přijely osobně sbírku předat a při té příležitosti se seznámily s našimi současnými i trvalými pacienty. S těmito aktivními mladými lidmi, jimž není lhostejný osud nemocných zvířat, nám bylo potěšením se setkat.

 

předávání sbírky sbírka KAO sbírka KAO sbírka KAO sbírka KAO sbírka KAO sbírka KAO sbírka KAO sbírka KAO sbírka KAO sbírka KAO sbírka KAO sbírka KAO sbírka KAO