Pozdrav z Malíčkova domova

Dobrý deň,

zasielam foto Malíčka, ako doma trávi Vianoce. No proste kočičí život.

S pozdravom
Simona Možutíková
Malíček