Poděkování

Naše poděkování patří učitelům a žákům ZŠ Tetčice za uspořádání Vánoční sbírky pro naše pacienty a svěřence. Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli.

Vánoční sbírka Vánoční sbírka